De oprichting

We beginnen in 1942. Het was een bewogen jaar voor de studenten van de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg. Het was oorlog en er was sprake van allesbehalve een normaal studentenleven. De leden van het Corps waren zeer betrokken bij het studentenverzet en Senator Ruud Dekkers riep de leden op om zich te verenigen.

Er was toen een zestal jonge mannen dat zeer betrokken was bij het verzet, wat besloot gehoor te geven aan de woorden van Dekkers. De oprichters van deze club waren Theo Bouwman, Jan Cornips, Paul Emondts, Jan Hoogstraten, Jan Koot en Charles Nijst.

 

Zes jongemannen die zich verenigden in zware tijden. Na ruime bespreking werd besloten tot oprichting van een vriendenclub. De keuze voor een vriendenclub was een bewuste. De vriendenband kwam op de eerste plek en de academische profilering was van ondergeschikt belang. Het bedenken van een naam baarde nogal wat moeilijkheden, tot tenslotte een spreekwoordelijke torpedo gelanceerd werd, waardoor de vriendenclub de naam ‘Torpedo’ aannam.

 

Als kleuren werden gekozen oranje, zwart, groen en goud. Oranje en zwart symboliseerden de rouw om het koningshuis en groen staat voor de hoop op betere tijden. Goud bracht sier mee aan de beladen overige kleuren. De oprichting werd gevierd van 25 op 26 maart op Theo’s kast. Overigens verliep deze nacht “normaal”. Als symbolische oprichtingsdatum werd gekozen voor 21 maart, daar er “met de lente een nieuw leven ontluikt.”

 

Er werd ook nog wat Latijn vervormd en van de letters T.O.R.P.E.D.O. de zin “tenacitas, obstinatoque, robur, patientia et disciplina officiumque” gevormd, wat betekent: “door stug vast te houden aan kracht rust en discipline zullen wij overwinnen”. Alles wijst erop dat de oprichters vaderlandslievende heren waren en niet konden wachten tot het Duitse kwaad was verdreven.

 

Oprichter Charles Nijst heeft niet lang deel uitgemaakt van de Vriendenclub. Net als vele andere studenten weigerde hij ten tijde van de oorlog de Duitse Loyaliteitsverklaring te ondertekeningen. Om zijn familie hier niet het dupe van te laten worden meldt hij zich bij de Grüne Polizei te Maastricht. Hier wordt hij gearresteerd en tewerkgesteld in Duitsland. Omdat hij vertelde dat hij dacht dat Engeland de oorlog ging winnen werd hij wederom gearresteerd en op diverse andere plaatsen terwerkgesteld. Charles Nijst overleed al 30-jarige leeftijd in werkkamp Gross-Beeren bij Berlijn.

 

Nadat de vriendenclub zich jaren had ingezet op het Corps sliep deze in de roemruchte linkse jaren 70 in. Echter werd deze na 30 jaar weer doorgestart door een zevental jongemannen. Heden floreert Torpedo weer op het Corps.

 

P.S. Hier vind je een link naar ons lustrumlied (2012).